Internationalisering

Privacy en cookies

Privacy- en Cookiepolicy Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (hierna: "Oost NL"), gevestigd te Apeldoorn en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 06060570 hecht eraan dat goed wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Lees deze privacy- en cookiestatement aandachtig door, zodat u weet hoe we persoonsgegevens verkrijgen en gebruiken.

Vragen met betrekking tot deze privacy- en cookiestatement kunnen worden gericht aan:

Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V.

Laan van Malkenschoten 40a

7333 NP Apeldoorn

Telefoon: 088 667 01 00

Web: http://www.oostnl.nl

Email: privacy [at] oostnl [dot] nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oost NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Oost NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • U te bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over onze diensten en producten
 • Wanneer u een intake heeft gedaan zullen we mogelijk aanvullende gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Oost NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • U heeft aangegeven de nieuwsbrief en informatie over evenementen en diensten van Oost NL te willen ontvangen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en uw naam. In de nieuwsbrief is een mogelijkheid om u uit te schrijven. U bepaalt of u onze nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt blijven ontvangen.
 • Gegevens voor projecten en dienstverlening bewaren wij uitsluitend gedurende de wettelijke bewaartermijnen die wij daarvoor gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Oost NL verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan andere partijen. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oost NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek hiertoe indienen mailen naar privacy [at] oostnl [dot] nl (). Wij nemen dan zo spoedig mogelijk, zeker binnen vier weken, contact met u op.

Beveiliging persoonsgegevens

Oost NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy [at] oostnl [dot] nl ()

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oost NL maakt op de websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oost NL gebruikt cookies om te zorgen dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor hier voor meer informatie over het gebruik van cookies klik hier.